Fri som en fågel

I fjällen nära himlen känner sig Lina Maria Viitala som mest hemma. I utställningen Den röda tråden söker hon rötterna i sitt samiska arv, samt delar ögonblicksbilder ur barndomens Kiruna som snart jämnas till marken.

Lille Lutz

Redan som liten pojke pratade Greve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf ofta med Gud. Han fick uppleva många häftiga bönesvar.