Att tillbe Gud för Guds skull

Många har tittat på kända tv-­program utan att veta att han komponerat bakgrunds­musiken. Ännu fler har sjungit hans lovsånger i vitt skilda samman­hang utan att veta vem han är. Men trots det kan man nog kalla honom för en profil inom svenskt lovsångsliv. Bud­bäraren möter Bosse Järpehag, som precis börjat en ny tjänst i S:ta Clara kyrka, för ett samtal om tillbedjan och lovsång.

Så mycket bättre med Rosenius

Opublicerade predikoutkast från Carl Olof Rosenius ges nu ut i original, tillsammans med nyskrivna predikningar av kända förkunnare i boken Guds barns trygghet.

Uppmärksammad designer

Designer, konstnär och illustratör, men framför allt förälskad i Jesus. Sara Woodrow är en framgångsrik kreatör, men det hon värdesätter mest är frälsningen. Något som uppenbarades för henne i ett livsförvandlande möte med den helige Ande i Israel.