En övning i tacksamhet

När vi summerar året är det inte bara dystert utan det finns ljuspunkter som lyser som stjärnor på himlen, skriver Kerstin Oderhem.

Vägar för gemenskap

Vi behöver hitta långa hållbara strategier, EFS som rörelse, men också ni som lokalförening, skriver Kerstin Oderhem.