Hur är din jord?

Jag är mer än mina barns mamma, mina vänners vän och mitt grannskaps missionär – jag är först och främst Guds barn, skriver Maria Ottestig.