Hur är din jord?

Jag är mer än mina barns mamma, mina vänners vän och mitt grannskaps missionär – jag är först och främst Guds barn, skriver Maria Ottestig.

En övning i tacksamhet

När vi summerar året är det inte bara dystert utan det finns ljuspunkter som lyser som stjärnor på himlen, skriver Kerstin Oderhem.