Bial 40 år

1984 föddes Bial, Barn i alla länder, ur en dröm om att skapa en bättre värld för alla barn och låta barns kreativitet vara del i Guds mission.

Lika och helt unika

Systrarna Leia och Deborah gillar båda att vara i söndagsskolan och att läsa böcker. De har läst boken Pricken som lärt dem viktiga saker om utanförskap och om att älska och respektera andra.

Lille Lutz

Redan som liten pojke pratade Greve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf ofta med Gud. Han fick uppleva många häftiga bönesvar.

Fridas kärlek till världen

Som missionär har Frida Thornell fått jobba nära sitt hjärtas längtan – att de som ännu inte hört om Jesus ska få lära känna honom.

Oscar Ahnfelt

Du har kanske sett tv-programmet Talang. Om Oscar Ahnfelt hade varit med i Talang hade han imponerat med sin egengjorda gitarr.