Jubileum för Mekane Yesuskyrkan

Närmare 150 personer samlades utanför Örebro för att fira Mekane Yesuskyrkans 25-årsjubileum i Europa.

Under 1800-talets väckelse i Sverige berördes många människor av Guds Ord. Jesus sade: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar.« Jesu ord berörde hjärtan och en del kände sig kallade ut på missionsfältet, bland annat på missionsresor till Etiopien. På de långa resorna till främmande länder hämtade man styrka i Jesu ord: »Jag är med er alla dagar intill tidens slut«. Efter nästan 100 års missions- och evangelisationsarbete för EFS i Eritrea och Etiopien bildades sedan Mekane Yesus-kyrkan 1959. Detta hände då en rad lokala församlingar, stift och missionsarbeten i Etiopien slogs samman. Den nybildade kyrkan hade cirka 20 000 medlemmar. Idag efter stark väckelse och modiga missionsinitiativ har de över 10 miljoner medlemmar.

På senare tid har många etiopier utvandrat till bland annat Sverige och Europa och har här under 90-talet och framåt bildat Mekane Yesus-kyrkan i Europa. I början av juli var det dags att fira deras 25-årsjubileum. De vackra omgivningarna på Götabro Kursgård utanför Örebro fylldes till brädden av uppåt 150 unga och äldre som var så glada över att få träffas i Jesu namn och att få fira detta jubileum tillsammans. 

Konferensens tema hämtades från Predikaren 9:7: »Ät ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta – Gud har redan sagt ja till vad du gör.« Undervisningen handlade om livet med Jesus och om hur vi i den Helige Andes kraft kan leva i tro på Honom i den tid som är nu, i familjen, i församlingens gemenskap och på jobbet. Gästerna på konferensen var främst från Sverige och Norge, men det fanns även deltagare längre ifrån som USA. Samlingarna på konferensen livesändes också så deltagare från olika länder och platser kunde följa programmet och vara med i firandet på så sätt.

Huvudtalare på konferensen var Berihun Mekonen från USA och lovsången leddes av Yosef Kassa från Kanada. Här fanns också många präster från olika sammanhang som hjälptes åt med undervisning och bön på konferensen. Det var en mycket stor grupp barn och ungdomar som även de fick träffas och be, läsa Bibeln och hitta på roliga aktiviteter tillsammans. I pauserna mellan undervisningspass och bibelstudier samlades olika åldrar för allt från vattenkrig till beachvolleyboll.

Vi hade personligen glädjen att få delta i konferensen under ett par dagar tillsammans med vår lilla dotter och blev mycket väl mottagna. Bönestunden kl 06.30 var mycket välsignad – i lugnet på morgonen talar Gud ofta på ett särskilt sätt. Hela dagarna fylldes av möjligheter att be och lovsjunga Herren. På konferensen samsades huvudundervisningen på amharinja med svenska i olika lokaler så att alla personer i olika åldrar skulle kunna förstå och uttrycka sig.

Den största Mekane Yesus-församlingen i Sverige finns i Skärholmen i Stockholm. Det är en samarbetskyrka mellan Mekane Yesus i Sverige och EFS. Genom ett bidrag detta år från EFS hyrdes två bussar, vilket möjliggjorde för många från Stockholm att kunna vara med på konferensen. En av eldsjälarna bakom konferensen är Belay Negeri. Han är ordförande för Mekane Yesus i Europa och även lokalt engagerad i Stockholm och EFS Mittsverige. Belay brinner för integration och hoppas att samarbetet mellan olika församlingar ska utvecklas. Han skickar med det viktiga böneämnet att vi tillsammans behöver be för och hjälpas åt för att nå den unga generationen som växer upp i Sverige.