Gud som hologram

Frälsningen bygger inte på att vi sträcker oss uppåt, utan på att Gud inte bara sträcker sig ner till oss, han går verkligen in i ditt och mitt ställe fullt ut, skriver Tomas Nygren.

Sekt, släkt och kyrka

Som kyrka och kristen gemenskap är vi kallade till nära relationer. Vi är kallade att vara familj – något som är oerhört utmanande i en individualistisk tid, skriver Tomas Nygren.

Rädsla och gudsfruktan

Det finns en syndens gudsfruktan som innebär rädsla i mötet med en helig Gud. Men det finns också en gudsfruktan som innebär en trygghet som tränger undan rädsla, skriver Tomas Nygren.

EFS – pietistiskt, herrnhutiskt eller lutherskt?

Det finns ett fel med rubriken som vi återkommer till. Rubrikens fråga är dock inte alldeles ovanlig från teologiskt utbildade betraktare av EFS. Ofta ställs frågan med en viss oro för att EFS fortfarande ska vara pietistiskt, skriver Tomas Nygren.

Hur blir jag en bättre människa?

Helgelsen byggs med samma material som frälsningen: Det är evangelium om vad Jesus gjort som för­ändrar våra hjärtan. Det är detta som föder goda gärningar som våra medmänniskor behöver, skriver Tomas Nygren.