Emission

Vårt uppdrag är att som Jesus komma med läkedom och Guds ord så att mörker skingras och liv i ljus uppstår, skriver Hakon Långström.

Anden och alkoholen

När Anden verkar i våra liv kan vi plötsligt höra oss själva säga »Jag ber för dig« i stället för »Jag tänker på dig« till en behövande medmänniska, skriver Tomas Nygren.

Gud som hologram

Frälsningen bygger inte på att vi sträcker oss uppåt, utan på att Gud inte bara sträcker sig ner till oss, han går verkligen in i ditt och mitt ställe fullt ut, skriver Tomas Nygren.

Sekt, släkt och kyrka

Som kyrka och kristen gemenskap är vi kallade till nära relationer. Vi är kallade att vara familj – något som är oerhört utmanande i en individualistisk tid, skriver Tomas Nygren.

Rädsla och gudsfruktan

Det finns en syndens gudsfruktan som innebär rädsla i mötet med en helig Gud. Men det finns också en gudsfruktan som innebär en trygghet som tränger undan rädsla, skriver Tomas Nygren.