Låt kreativiteten flöda

Att öppna sitt hjärta för Gud är också att öppna det för allt skapat. Kyrkan behöver ge fler uttryckssätt utrymme så att mer av Guds fullhet kan bli synlig, skriver Christoffer Abrahamsson.

Är kyrkan ett varumärke?

Den som söker omgivningens bekräftelse riskerar att tappa den inre orienteringen och därmed att gå vilse. Enbart den som är trygg i Gud, kan röra sig fritt i världen, skriver Christoffer Abrahamson.