Mission possible

Missionen lever vidare, trots alla negativa omständigheter. Detta blev tydligt under missi­ons­kvällen på Hagabergs folkhögskola.

Språkskola bygger broar

På söndagarna är det inte bara gudstjänsten som lockar människor till Betlehems­kyrkan i Stockholm. Sedan februari tillbaka driver församlingen en språkskola för nyanlända.