Luthersk missionsteologi – målet är Guds rike

Luther har ingen utvecklad missionssyn.
Han talar knappast om mission. Inte heller organiserar han några missionsresor. Den förväntan han hade på Kristi snara återkomst gjorde att någon missionsteologi inte var intressant att utveckla. Månadens teologi
handlar om Luther och missionen.