Första budet och våra populäraste avgudar

Avgudadyrkan är ytligt sett något som vi inte har problem med som sekulära västerlänningar. Vi tror ju knappast på några gudar alls. Men Carl Olof Rosenius skulle inte alls hålla med. Han skrev 1857 en artikel som fortfarande på 2000-talet är rykande aktuell.

Vad vill Gud när han är tyst?

Hur ska jag hantera Guds tystnad? Hur ska jag tolka sjukdom och olycka i mitt liv? Innebär det att Gud har lämnat mig? Är det någon idé att be om ett gudsingripande? Gud kanske inte bryr sig om sådana »småsaker« som drabbar mitt liv?

Se jag vill bära ditt budskap, Herre

Sändningen är den rubrik som avslutar gudstjänsten i det nya förslaget till kyrkohandbok. Själva ordet avslöjar att det inte är någon avslutning i egentlig mening. Vi blir sända att fortsätta vår gudstjänst. Att i ord och handling under veckan bära ut det vi på olika sätt har fått ta emot.

Varför behöver vi gudstjänsten?

Enligt Kyrkoordningen benämns gudstjänsten som »kyrkolivets centrum«, men stämmer det? Varför finns gudstjänsten med sin stora variation av liturgi och vad har det med oss att göra? Under en serie i fem delar kommer prästen Johan Holmgren att djupdyka i gudstjänstens komplexitet och existens.

Lev som påskens människor

Förlust, lidande, sår och ondska – varför är världen full av så mycket ont? I Bibeln ropar Job ut sina frågor och sin förtvivlan till Gud. Utifrån Jobs »varför« leder Gud till ett liv som påskens vittnen, skriver teologen Beth Elness Hansson.