Den kristne, samhället och politiken

Kan en kristen vara militär? Politiker? Ja, hur ska vi se på samhället och dess funktioner
över huvud taget ur ett kristet perspektiv? Finns några tydliga lutherska svar? Om vi ska
vara ärliga har samhällsengagemang inte varit lutheraners bästa gren, skriver Tomas Nygren.

Skriften allena – inte jag allena

Vad ska bestämma den kristna trons innehåll? För reformatorerna gavs svaret på den frågan med orden sola Scriptura, »Skriften allena« – enbart Bibelns uppenbarelse är ytterst sett normerande för den kristna trons innehåll.

Korsets teologi – en märklig »tvärtom-teologi«!

Luthers teologi är full av paradoxer och spänningar. Gud uppenbarar sig ofta i det motsatta – genom tron på korset kan fattigdom vändas till rikedom och död till liv. Genom korsets teologi kan vi, precis som lärjungarna vid korset, lära oss att lita på att Gud är nära även när tvivel och olycka drabbar oss.

Vem är präst – egentligen? Om det allmänna prästadömet

Den som vigs till präst får en helt ny andlig förmåga som är oförstörbar. Det innebär bland annat fullmakt och förmåga att leda nattvard och dela ut syndernas förlåtelse till skillnad från den vanlige lekmannen, som skulle hålla sig på sin plats. Så tänkte man i den medeltida kyrkan. Vi hade alltså två grupper av kristna med olika status, prästerna och lekfolket. Kanske det kan kännas igen i vissa församlingar även i dag?

Vardagslivet som andlig övning

Vilka är de andliga övningar en kristen ska satsa på för att utveckla gudsrelationen? Förr ansågs inte en vanlig människa kunna utveckla sin gudsrelation utan att välja ett liv avskilt för Gud. Tills Luthers kallelselära kom.

”Jag fattig, syndig människa …”

Enligt Luther är alla människor märkta av och delaktiga i gudsupproret. Ett ord som ibland används för att beskriva detta är ”arvsynd”. Men termen ”arvsynd” leder tanken lätt fel – för det handlar inte om något biologiskt, utan om brutna och skadade relationer. Vilka är poängerna med denna för många så knepiga läropunkt?

Rättfärdiggörelse av nåd genom tron

Uttrycket Rättfärdiggörelse av nåd genom tro beskriver hur Kristus, nåden och tron förhåller sig till varandra. Detta är Luthers reformatoriska upptäckt som kortformel, populärt uttryckt: i buljongtärningsform. Men vad betyder den egentligen?