Salt + EFS = Framtiden

Trots sina 10 år på nacken råder fortfarande en oklarhet i vad Salt egentligen är och hur relationen till EFS ser ut. Det är dags för en närmare presentation!

Carl-Erik Sahlberg lägger i ny växel

För tre år sedan lämnade tiden i S:ta Clara kyrka och gick i pension. I dag driver han och frun Overa en familjehemsverksamhet i Tanzania. Budbäraren har träffat prästen Carl-Erik Sahlberg, som nu fyller 70 år och släpper boken Miraklet S:ta Clara.

Linnea är inte den som ger upp

– Jag tror inte jag är färdig med kriminalitet, säger Linnea Widén, som ägnat cirka tre års tid åt att dokumentera tre killars väg och strävan från en kriminell identitet till ett vanligt Svenssonliv.

Sat-7 satsar på utbildningsprogram

Det finns 1,2–1,8 miljoner syriska flyktingar i Libanon. Ytterst få flyktingbarn går i skolan och det finns en övervägande risk att de radika­liseras. Därför satsar EFS partner Sat-7 på undervisning – via teve.

EFS utsträckta händer

Flödet av människor på flykt blir allt påtagligare. Dagligen lyfts frågan i medier om mötet med vår omvärld. Budbäraren har gjort tre nedslag på olika håll i Sverige för att undersöka; vad gör vi med de behov som finns omkring oss?

Bibelvandring

I Lycksele har det under 15 års tid genomförts bibelvandringar för skolbarn. Detta görs genom drama där publiken har en aktiv roll och tillsammans med skådespelarna går de in i berättelsen och barnen upplever berättelsen med flera sinnen.