Bibelvandring

I Lycksele har det under 15 års tid genomförts bibelvandringar för skolbarn. Detta görs genom drama där publiken har en aktiv roll och tillsammans med skådespelarna går de in i berättelsen och barnen upplever berättelsen med flera sinnen.

Petrus möter barnen när de kommer och han berättar att de nu ska få följa med och se hur hans liv ser ut. De träffar strax på några av Petrus vänner som, precis som Petrus själv, är fiskare. De går vidare och möter en annan av Petrus vänner – Jesus! Det är en speciell tid barnen kliver in i och de hinner uppleva båda hur Jesus tillfångatas, dödas och uppstår. Barnen är aktiva i allt det som händer, de ställer frågor och försvarar Jesus när han tillfångatas.

När Petrus har förnekat Jesus får barnen se hur nedslagen och uppgiven han känner sig. Petrus berättar för barnen om känslan av att ha svikit en vän och hur tungt det känns. Tillsammans går de ner till stranden vid Umeälven. Där har någon tänt en eld och vid elden sitter det en man. Vem är det? När de kommer närmare ser de att det är Jesus. Han är inte död längre! Jesus och Petrus möts där vid stranden och barnen får vara med och se Petrus bli upprättad och förlåten av den vän han har svikit.

Detta var ett smakprov på en av många bibelvandringar som man har genomfört i Lycksele, med Mikael Stenlund som en nyckelperson till satsningen. En bibelvandring är en form av levande teater där publiken intar en aktiv roll och tillsammans med skådespelarna går in i berättelsen. Barnen som är med får möjlighet att både ställa frågor, interagera med skådespelarna och uppleva bibelberättelsen med flera sinnen. Mikael Stenlund, ungdomskonsulent i Norrängskyrkan, berättar om arbetet.

– I Lycksele har vi genomfört bibelvandringar för skolbarn i 15 år. Det har alltid varit ett ekumeniskt projekt där församlingarna på orten har samarbetat. En föreställning kan visas 80 gånger på en vecka och då når vi 900 barn!

Ni har ordnat bibelvandringar i 15 år nu. Vad driver dig och er att fortsätta?

– Med bibelvandringarna kan vi slå ett slag för Bibeln och lyfta Bibelns berättelser! Och efter en vandring får barnen med sig samtalsfrågor till skolan. Det kan bli en öppning att få prata om ”de stora frågorna” som till exempel skuld, förlåtelse och hur man är en bra medmänni­ska. Och det ekumeniska arbetet som sker kring bibelvandringen är väldigt positivt. Nya vänskapsband har formats.

Hur har ert samarbete med skolan fungerat?

– Vi har ett gott samarbete med skolan, berättar Mikael. Vi har varit tydliga med vad vi vill med bibelvandringarna för att skapa trygga ramar. Och vi vet att sättet bibelvandringarna är upplagda på ryms inom läroplanen. Det har självklart krävts en del samtal med skolorna men eftersmaken har bara varit god.

Har du några tips för den/dem som vill ordna en bibelvandring?

– Börja med att samla en liten grupp, helst ekumenisk, som kan skapa ramar för vandringen och ”grovtänka”. Fundera över vad ni vill förmedla, vad barn i dag behöver höra och vilka bibelberättelser som kan användas utifrån detta. Läs Bibeln tillsammans och anteckna idéer. Utgå från vad som finns tillgängligt i omgivningen och lokalerna. En källare kan användas som fängelsehåla och till exempel korsfästelsen kan iscensättas som ett skuggspel. När ett manus har vuxit fram – med stationer och bibeltexter – är det dags att hitta ideella som vill agera skådespelare, hjälpa till med dekor eller ordna kläder.

– Det har varit roligt att se hur flera av de ideella som först var tveksamma till om eller hur de kunde bidra sedan verkligen har hittat sin plats och uppskattat gemenskapen, säger Mikael.