På plats i missionsland

I början av november åker drygt 275 anställda på medarbetardagar till Addis Abeba i Etiopien. Medarbetardagarna är en fortbildning för alla EFS cirka 400 medarbetare som görs vart femte år. Förra gången var i januari 2011 på Pite havsbad. Utbildningen är för alla med en tjänst på över 50% eller mer.

I början av 2014 startade planeringen för årets medarbetardagar och tankarna om Etiopien dök upp som ett förslag.

– Vi i arbetsgruppen tittade på flera olika alternativ i Sverige för att se om vi kunde få till ett billigare alternativ men i slutändan visade det sig att man hamnade på samma summa vare sig man var i Sverige eller i Etiopien, säger Annika W Gunnarsson, ekonomi- och personalchef.

Medarbetardagarnas syfte är att skapa arbetsglädje, inspiration, hopp och att hjälpa oss att arbeta i samma riktning: för Kristi rikes tillväxt både i Sverige och internationellt.

– Nu får de anställda bekanta sig med en viktig del av EFS identitet, arbete och kallelse direkt på plats i ett missionsland tillsammans med den lokala kyrkan i Etiopien. Kan det bli bättre, avslutar Erik Johansson, internationell missionssekreterare.

Medarbetardagarna finansieras genom årliga avsättningar, samt en retroaktiv återbetalning på vår försäkring i Folksam.