Emission

Vårt uppdrag är att som Jesus komma med läkedom och Guds ord så att mörker skingras och liv i ljus uppstår, skriver Hakon Långström.

När Mose talat med Herren Gud och sen mötte israeliterna, så såg de »hur Moses ansikte strålade«. Paulus skriver om »Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte«. Har du mött någon som det strålar om? Någon som det står ett ljus kring? Utstrålning kallas emission på vetenskapligt språk. Och jag vill hävda att emission är en viktig aspekt av kyrkans mission.

Men är mission inte något kolonialt som hör gångna tider till? Nej, det är en aspekt av kyrkans grundläggande uppgift – inte vid sidan av utan snarare integrerad i – de tre andra: gudstjänst, diakoni och undervisning. Uppdraget kommer från Jesus som sade: »Gå ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er!«

EFS är ju en missionsrörelse i kyrkan med viljan att se människor och samhällen förvandlade av Jesus. 

Ordet mission betyder sändning. Lärjungarna är sända ut till medmänniskorna. Det är sant att i missionsbefallningen är det följande »verksamhets-verb« som används: gå ut, gör, lär. Men det är inte robotar utan lärjungar som går, gör och lär. Och då har det betydelse vad dessa utstrålar. 

Jesu lärjungar får vara Kristusbrev, vänliga brev som har ett ärende till medmänniskor. 

De får ta efter blommorna! De vittnar med sina liv, sin doft, sina färger. Det är utstrålning, emission. 

Så kan Jesu lärjungar vittna om Gud, Fadern, Sonen och Anden för att de mött Guds kärlek och lever av den. För att de unnar andra att bli Jesu lärjungar. De får vittna med ord och handling, i sanning och barmhärtighet. Och även använda modern teknik, som det vi skulle kunna kalla e-mission – radio, tv, poddar och digital text via internet!

För detta behöver de lära alltmer om Gud. Här räcker inte mänsklig visdom och klokskap, hur viktiga de än är. Här behövs det lilla barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och förtroendefulla inställning. Och öppenhet för vad den helige Ande vill ha sagt och gjort,

Inom fysiken talar man om emittivitet, förmåga att utsända värme- och ljusstrålning. Sådan förmåga kan Gud ge oss. Och vi kan fråga: vilken emittivitet har jag, min församling, min förening, min kyrka?  

»Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig.« (Jesaja 60).

Vad är ljus? När vi vetenskapligt skall beskriva ljus kan vi säga att det är en ström av ljuspartiklar, fotoner. Vi kan också beskriva ljus som en vågrörelse, som radiovågor fast med kortare våglängd. Men om jag säger att ljus bara är en partikelström så är det inte hela sanningen. Det är inte heller bara en vågrörelse. Ljus är både och. Det kan vara en bild av Jesus Kristus. Hur då?

Jesus är inte antingen eller. Genom kyrkohistorien har man fokuserat än på människan Jesus och än på Jesus som Guds Son. Så fort vi säger att han är bara Gud eller bara människa blir det falskt. Jesus är som ljuset både och, sann, verklig Gud och sann, verklig människa. 

Det var bara så Gud kunde befria oss från mörker till ett liv i ljus. 

Jesus säger i Johannesevangeliet: »Jag är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.« 

Jag är – det är Gudsnamnet. Jesus är Gud som blivit människa. 

Det är intressant att se den språkliga skillnaden i uttrycken världens ljus och livets ljus. Genitivet i det första, världens, har riktning på grekiska. Det går inte att återge på svenska. Ljus ut till världen, i riktning från Jesus. Ljus emitterat, utsänt, till världen.

Livets ljus är ett kvalitetsuttryck som säger något om vad ljuset är. Ljusets kännetecken är liv. 

Detta livgivande ljus ska nå ut i hela världen och väcka liv, skingra mörker. Vi behöver bli öppna för det, ta emot det. Hur då? Genom att låta Guds helige Ande hjälpa oss att ta emot Guds ord till omvändelse, ledning och tröst.

»De som nått insikt skall lysa som det ljusa himlavalvet, de som fört många till rättfärdighet skall stråla som stjärnorna, alltid och evigt« står det i Daniels bok, kapitel 12.

Paulus, den store missionären, skriver: »Gud, som sade: ›Ljus skall lysa ur mörkret‹, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.« (2 Kor 4:6–7). 

Lärjungarna får gå ut med ljuset, stråla av Jesu kärleks ljus som lyser upp inifrån och – på de sätt de kan – hjälpa till med ljusspridningen i världen. Den ljusspridningen kallas mission och är kyrkans, EFS, vårt, uppdrag att som Jesus komma med läkedom och Guds ord så att mörker skingras och liv i ljus uppstår. 

Har du mött någon som det liksom strålar om? En människa som det står ett ljus kring, en som utstrålar värme och kärlek? En sådan kan du få vara! 

I väntan på att se himmelens underbara ljus.