Pröva allt – behåll det goda

Om vi tränar oss att pröva saker och ting – vare sig det gäller förkunnelse, profetior och andra karismatiska uttryck eller annat som sker i kristna gemenskaper – ger det oss en stor frihet att vara öppna utan att vara naiva, skriver Tomas Nygren.

Ett gudsmöte här och nu

Att mötet med Gud sker »någon annanstans« tycks vara en återkommande tanke både i våra egna liv och i kyrkan. Det är dags att ta »här och nu«-teologin på allvar, menar Tomas Nygren.

Rättfärdighet genom evangelium

Vi söker alla efter rättfärdighet, oavsett Gudstro eller livsstil. Men de saker vi använder för att dölja våra brister har alltid sina begränsningar, skriver Tomas Nygren. Den sanna rättfärdigheten och befrielsen finns endast i Kristus.

Korset och våra gudsbilder

Det är oerhört lätt att skapa sin egen gud som svarar mot det egna önsketänkandet, skriver Tomas Nygren.
Vem är då den sanne och levande Guden? Hurdan är Gud? Vart ska vi gå för att se in i Guds hjärta?

Gudstjänsten i fokus

Innehållet, inte förpackningen, avgör vad som är en bra gudstjänst enligt Rosenius. Närvaron av Kristi ord och en kärleksfull gemenskap är två kvalitetstecken oavsett samlingens karaktär, skriver Tomas Nygren.