En baptists argument för barndop

Går det att argumentera för barndopets giltighet på ett hållbart sätt utifrån Bibeln? Inte ett enda barndop finns ju direkt beskrivet i hela Nya testamentet. Har inte en baptistisk dopsyn alla uppenbara starka bibelargument på sin sida? Tomas Nygren tar oss genom frågeställningarna kring barndop.

Hur ska jag veta vad som är rätt?

Hur kan vi veta vad som är rätt och vad som är fel? Räcker det med våra samveten och förnuft, alternativt medmänniskornas krav på oss? Eller är vi på grund av synden så förmörkade i vår etiska omdömesförmåga att vi inte kan räkna med att det finns någon bra etik utanför Bibeln? Tomas Nygren skriver om luthersk etik.

Ett levande hopp

Ett hopp som enbart är ett sätt att tänka håller inte måttet. Eftersom den kristna trons hopp är så mycket mer, innehåller det oerhörda resurser för att hantera de utmaningar vi möter i livet, skriver Tomas Nygren.

Påskens budskap – en »shame walk«?

För varje kristen finns en kallelse som är viktigare än alla andra: att för sig själv och för andra berätta om den nåd som vunnits genom den »shame walk« som Jesus Kristus gick, skriver Tomas Nygren.

Lovsång & identitet

Människan skapades för att till sist lovsjunga och tillbe. Vad det nu än är vi i praktiken tillber kommer det mer än något annat styra våra prioriteringar och därmed forma våra identiteter, skriver Tomas Nygren.