Påskens budskap – en »shame walk«?

För varje kristen finns en kallelse som är viktigare än alla andra: att för sig själv och för andra berätta om den nåd som vunnits genom den »shame walk« som Jesus Kristus gick, skriver Tomas Nygren.

Lovsång & identitet

Människan skapades för att till sist lovsjunga och tillbe. Vad det nu än är vi i praktiken tillber kommer det mer än något annat styra våra prioriteringar och därmed forma våra identiteter, skriver Tomas Nygren.

Frihet & identitet

Frihet är i Bibeln inte bara »frihet från«, det är också »frihet till«. Friheten har form. Den har den kärlekens form som Gud i sin skapelse och frälsning givit den, skriver Tomas Nygren.

Vem är missionär?

Gud sände i kärlek Jesus för att rädda världen.
Det är samma kärlek som sänder ut alla kristna
att vara missionärer, skriver Tomas Nygren.

Godhetens bedrägliga valuta

Den sympatiska godhetens budskap med sina goda råd ska vi inte förväxla med evangelium. Evangeliet öppnar himlen för syndare, för dig och för mig, skriver Tomas Nygren.

Pröva allt – behåll det goda

Om vi tränar oss att pröva saker och ting – vare sig det gäller förkunnelse, profetior och andra karismatiska uttryck eller annat som sker i kristna gemenskaper – ger det oss en stor frihet att vara öppna utan att vara naiva, skriver Tomas Nygren.