Kritiskt läge i Myanmar

Alltsedan militären tog makten i Myanmar den 1 februari har våldet eskalerat. Människor lever i ständig rädsla för att bli arresterade och torterade.

Vad händer i Tigray?

Det pågår en väpnad konflikt i regionen Tigray i Etiopien. Informationen som sipprar ut är knapphändig, motstridig och svår att utvärdera. Här summerar Afrikaexperten Michael Ståhl konfliktens politiska bakgrund, det militära händelse­förloppet samt informationskriget.

Den humanitära krisen i Tigray eskalerar

Hungersnöd och förödelse har drabbat tusentals internflyktingar som drivits från sina hem på olika håll i Tigray. Budbäraren har besökt region­huvudstaden Mekelle, som blivit en tillflykts­ort för många tigreaner, och fått en unik inblick i tillvaron för tusentals människor som desperat ropar efter hjälp.

Allvarliga an­klagelser i Indien

Allvarliga anklagelser om korruption riktas mot E.L.C:s kyrkoledning i Madhya Pradesh, Indien. Elva personer – varav två huvudmisstänkta – är häktade i sin frånvaro av polisen.