Allvarliga an­klagelser i Indien

Allvarliga anklagelser om korruption riktas mot E.L.C:s kyrkoledning i Madhya Pradesh, Indien. Elva personer – varav två huvudmisstänkta – är häktade i sin frånvaro av polisen.

Givande möten med trossyskon

Under oktobers sista vecka besökte Anna Claesson och Erik Johansson från EFS internationella avdelning Tanzania och tre av ELCT:s sydliga stift. Här får vi en kort rapport från resan.