Gud älskar en glad givare

Det är få saker som det är så svårt att skriva om som givande. För det är ett område med synbara motsägelser – inte bara i den undervisning som olika kristna sammanhang ger utan även i Ordet. Låt mig gå rakt på sak och citera ett av de centrala bibelorden:

»Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare« 2 Kor 9:6.

Den självklara sanningen att jag inte kan »köpa« Guds välsignelse genom gåvor möter lagen om sådd och skörd. En synbar motsättning – men inte om man tänker efter. Lagen om sådd och skörd gäller alla livets områden och fungerar lite som en »andlig gravitation«, det jag sår i mitt livs åker är det jag får skörda längs livets väg. Men den är ingen genväg till extrem rikedom. För vår Fader ser till hjärtat. Han vill att vi ger av fri vilja och i glädje. Jag behöver inte »investera« i givandet för att försäkra mig om Guds välbehag. Tvärtom, om vi läser fortsättningen hos Paulus så blir det tydligt att Gud välsignar oss så att vi i vår tur kan ge:

»Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud…« 2 Kor 9:8–11.

Givandet beskrivs som en positiv spiral där Guds välsignelser samverkar med vår vilja att ge. Men jag skulle vilja gå ett steg längre och tala om »givan-dets nådegåva«:

»Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet.« 2 Kor 8:1.

Låt oss be om den nådegåvan, som gör att vi förmår sträcka oss bortom vår mänskliga begränsning och frigör i oss den översvallande glädjen i att få ge efter Guds hjärta.