Akalla kyrka vibrerar igen

Nu firas Söndagsmässa igen elva år efter nedläggningen.

Akalla var bland de sista områdena som uppfördes i miljonprogrammet på 60- och 70-talet. Mitt i centrum, bredvid livsmedelsbutik, vårdcentral och apotek uppfördes Akalla kyrka.

Samarbetskyrkan i Akalla förknippas av många med levande gudstjänster, stora barngrupper och ett stort ideellt engagemang. Men 2008 lades EFS-föreningen ner. Det var slutet på en process som pågått under en tid och det var främst två faktorer som orsakade nedläggningen: det ideella engagemanget sinade på grund av minskat medlemsantal och medelåldern ökade. 2010 slogs Kista och Spånga församlingar ihop och den dåliga ekonomin gjorde att det inte gick att ha en präst anställd i Akalla.

– Vi var till slut bara 20 aktiva medlemmar i föreningen. Då var det naturligt att lägga ner, berättar Nanna Franzén, en av EFS-medlemmarna som fortfarande engagerar sig i Akalla kyrka.

För verksamheten dog inte helt. Församlingen bedriver bland annat öppen förskola, dagledigträffar och veckomässor i Akalla.

Att EFS-föreningen lades ner blev en stor sorg för många och de flesta av medlemmarna lämnade församlingen för att hitta nya andliga hem. Leif Wikström var vid den här tiden anställd som vaktmästare i Akalla och hans tjänst blev nu främst förlagd till Kista. Men engagemanget för Akalla minskade aldrig. År 2009 var han med och startade helgmålsbönerna, som fortfarande drivs helt ideellt.

– Vi är inne på termin 21 i rad nu och deltagandet ökar stadigt, berättar Leif.

När den eritreanska församlingen, som länge hållit sina gudstjänster i Akalla, flyttade ut var det många som frågade sig: »Nu då?« Tanken på att det inte skulle firas någon söndagsgudstjänst i Akalla kyrka tyngde många hjärtan. Då väcktes idén att starta söndagsmässor. Frågan väcktes i kyrkorådet och de var positiva till förslaget. Den 20 januari 2019, elva år efter EFS-föreningens nedläggning, firades söndagsmässa i Akalla kyrka igen. Och trots att det inte gjorts någon marknadsföring var deltagandet överraskande för alla.

– Det kom 60 personer. Det var människor som jag inte sett sedan avslutningsgudstjänsten för 15 år sedan. Det kändes som om hela kyrkan vibrerade, säger Leif entusiastiskt.

– Många var berörda över att gudstjänsterna kommit igång igen, berättar Nanna.

Tuulia Sivapragasam, präst i församlingen, leder mässan den söndag jag är på plats. Hon är glad för att mässorna har kommit igång och tror att det kan vara ett komplement till församlingens vanliga högmässor.

– Det här blir något annat. Lite mer intimt, säger hon.

Systrarna Nanna och Britt Franzén ser försiktigt men ljust på framtiden. Det finns i dagsläget inte några planer på att starta en ny EFS-förening. Det har startats en liten ungdomskör i kyrkan, och det finns drömmar om att fler barn- och ungdomsverksamheter ska komma igång.

– Det vore kul om vi fick igång scoutarbetet igen, säger Britt.

Glädjen och entusiasmen går inte att ta miste på hos dessa trotjänare. Att få starta söndagsmässor är något de längtat efter i elva år.

Den vida kyrksalen är halvfylld av människor denna eftermiddag. Kyrkklockorna går igång och det berör starkt att få fira söndagsmässa tillsammans i Akalla kyrka igen.