Carolines kallelse

Att bli missionär i Tensta var inget Caroline Hultmar planerat. Men hon vågade gå dit Gud kallade. Det senaste året har inneburit både spännande möten och tuffa utmaningar, men framför allt en större tillit till den helige Ande.

Äkta vara

Vad gör att en erkänd förkunnare efter 35 verksamma år väljer att bli prästvigd? Budbäraren möter Magnus Tunehag för ett nära samtal om Andens ledning, karismatik och dess äkta vara.

Liturgier: Vanor som formar oss

Den kanadensiske filosofen James K. A. Smith var huvudtalare på konferensen United Open. Smiths budskap handlar om att vi formas av våra vanor snarare än vad vi tycker och tänker. Man kan säga att de sekulära och religiösa liturgierna styr vårt beteende och formar vår natur.

Ett liv i tjänst

Det har gått drygt ett år sedan Stefan Holmström slutade som EFS missionsföreståndare och gick i pension. Ett år av vila, familjetid och ett fortsatt engagemang för EFS.

På stol nummer 9

Sedan december 2017 är teologen och professorn Jayne Svenungsson en del av Svenska Akademien. Något som kan vittna om att värdet av människor som kan det bibliska arvet på djupet är viktigt för institutionen. Budbäraren fick ett samtal med den nya ledamoten för att höra hur hon ser på saken.

»Låt ingenting skymma Kristus«

Som biskop för Luleå stift har Hans Stiglund gjort mer än en resa – geografiskt är ytan mellan stiftets 57 församlingar stor. Frågorna har förändrats, från det att han började år 2002 till i dag, men fokus är samma. Trots det mångfacetterade handlar det om ett gemensamt uppdrag.

Med ständigt driv mot det nya och outforskade

Projekt är hans grej. En pionjär som går igång på allt från detaljplanering till de stora visionerna om ett oanat mål längre fram. Så har det varit ända sedan uppväxten. Nu driver Martin Alexandersson projekt på heltid som församlingsplanterare, EFS Nyplanteringskonsulent och ideell Europamissionär.