Salt lanserar resursbank för ledare

Att träna och forma ledare är en av de viktiga uppgifter vi som kyrka står i. Samtidigt är det en tydlig utmaning för församlingar att kunna ge högkvalitativ undervisning om alla de olika delar som framtidens ledare behöver ha med sig. Därför lanserar nu Salt, EFS barn- och ungdomsorganisation, en resursbank där undervisning i tre kategorier tillgängliggörs tillsammans med samtalsfrågor och underlag för att praktiskt kunna träna ledare.

– Tillsammans med distrikten identifierade vi ett behov hos ledarskolor och ledarträningar på olika håll av bra undervisning i ämnen som man i sammanhanget inte hade kompetens inom, berättar Charlotta Nordström som varit projektledare för resursbanken under hösten. Men sammantaget finns ju kompetensen runt om i landet och här såg vi en möjlighet att skapa en resurs för både de lokala och regionala sammanhangen.

Saltplus, som resursbanken heter, har vid lanseringen undervisning i tre kategorier: ledarskap, lärjungaskap och bibel.

– Det vi tagit fram nu är främst ett skal och en struktur som vi kan fylla på med det innehåll som finns ute i landet och också producera material för att komplettera. Därför har vi inledningsvis lagt in det material vi och våra samarbetspartners har »haft på lagret«. Det är en del undervisning av Salts tidigare generalsekreterare Olof Edsinger och några av de serier som Betaniakyrkan i Malmö producerat under de senaste åren. Vi är också på gång att ta fram material i samarbete med Mittnorrland och Mittsverige.

Resursbanken är gjord för att de som ska leda andra enkelt ska kunna visa en video med undervisning, men kan förstås också användas till fortbildning av den privatperson eller ledare som själv vill lära sig mer.

– Vår bön och förhoppning är att Saltplus ska vara ett verktyg som blir användbart och ett verktyg som vi med EFS tillsammans kan arbeta med att utveckla.