Missionärer avtackas

Efter fem år i Iringa, Tanzania, avtackades missionär Rune och Ann-Katrin Persson.

Efter fem år som koordinator i Iringa, Tanzania, avtackades missionär Rune Persson tillsammans med sin hustru Ann-Katrin den 15 oktober. Ann-Katrin slutade sin tjänst redan förra året. Rune arbetade som koordinator för TEE-programmet i södra Tanzania. De många resorna mellan de tio stiften har även gett många och djupa relationer. Det blev tydligt i den avtackning som stiftsmedarbetarna i Iringa bjöd på.

Nu väntar ett liv som pensionärer för paret Persson. Det finns i dagsläget inga planer på någon efterträdare till Rune Persson. ELCT, Evangelical Lutheran Church in Tanzania, har i samråd med EFS konstaterat att ELCT bör kunna klara samordningen av TEE-programmet utan någon EFS-missionär. Det ekonomiska stödet kommer dock att fortsätta.

EFS tackar Gud för Ann-Katrin och Rune Persson och önskar dem lycka och välsignelse i dagar som kommer.