Mission – kyrkans uppdrag i integrationsarbetet

I många EFS-föreningar runt om i landet arbetas det med integrations- och flyktingarbete. En dag i februari samlades över femtio personer i Hässleholm till en inspirationsdag.

Det var de tre södra distrikten som tillsammans med Sensus arrangerade en inspirationsdag med nätverkande. Anledningen till det var att många av EFS före-ningar arbetar med integrations- och flyktingarbete. Flera av de medverkande står mitt uppe i eget arbete, andra var intresserade av att komma igång och några var själva flyktingar som nu varit i Sverige ett tag.

Anders och Margareta Johansson som arbetar i Svenska kyrkan i Broby har mycket erfarenhet. Broby har under sista 1,5 året tagit emot 31 000 flyktingar genom att Brobysjukhuset har blivit ett så kallat transitboende. Det betyder att det är ett tillfälligt boende i väntan på asylprövning.

Anders berättade vad som händer när man kommer som flykting till Sverige. Hur komplicerat det kan vara för Migrationsverket att utreda människors verkliga identitet när handlingar ibland är förfalskade eller bortkomna, men också hur svårt det kan vara för den individ som ansöker om asyl att berätta om varför just han eller hon ska få stanna. Många som kommer till Sverige är traumatiserade. En del kvinnor har fått utstå mycket våld, att då sitta ner och genom tolk berätta sin berättelse, är långt ifrån enkelt.

Listerkyrkan i Hällevik, EFS-kyrkan i Örkelljunga och Svenska kyrkan i Broby berättade om sitt arbete med engagemang och varma hjärtan. Annagreta Ivarsson inledde Listerkyrkans presentation med att säga att de blev välsignade med nya vänner när ett asylboende med plats för 350 personer öppnade i samhället. Henrik Frosthagen från Örkelljunga talade om vad som är kyrkans ansvar när bygden är flyktingfientlig. Det manar till reflektion.

Här finns utmaningar till hela EFS. Anders var tydlig när han sa;

– Vår kallelse är att bedriva mission. Diakoni och mission är två sidor av samma mynt och det ena kan aldrig stå utan det andra. Hur arbetar vi vidare? Uppdraget är inte slutfört – endast påbörjat.