Hej missionär!

Det är med stor glädje vi nu firar 150 år av EFS internationella mission och vi får stanna upp inför årskonferensens tema, Sänd.

Vi är sända av Honom med stort J, Jesus, som älskat oss in i döden. Han som givit oss Hjälparen, den Helige Anden, som rustar oss för vårt uppdrag. Älskad och rustad har varit teman de två senaste årskonferenserna och de är avgörande för att vi ska kunna sändas av Honom.

Du och jag är verkligen missionärer, vilket är latinets ord för utsända. Vi får inspireras och glädjas över de som gått före i mission, inte minst våra utlandsmissionärer! De flesta av oss är sända till de människor som vi möter i vår vardag, i vårt missionsland Sverige. Våra familjer, grannar, vänner, studie- och arbetskamrater behöver få ett möte med Jesus och få sina liv förvandlade av Honom. Vi måste lyssna till Jesus när Han sänder ut oss, både som individer och som gemenskaper. Du och jag är Jesu missionärer i Sverige. Jag längtar efter att vi ska våga ta den uppgiften på allvar!

Vi kristna i Sverige har tappat mycket av denna identitet som utsända och behöver återupptäcka detta. Vi måste hålla oss nära sanningen, Jesus själv, och låta formerna och uttryckssätten för att nå människor vara nytänkande, kreativa och ibland annorlunda från det vi är vana vid. Vi behöver nya sätt att vara kyrka och nya församlingsplantor i Sveriges trädgård.

Min dotter håller precis på att lära sig gå. När jag ser hur hon står och tvekar, försöker ta ett steg och sedan ramlar så lyfter jag upp henne och säger, »försök igen!« Det ligger hos barn och unga att vilja lära, våga prova nytt och vilja förändra. Det blir inte alltid rätt men ur försöken föds kreativa lösningar och nya vägar framåt. Jag hoppas att vi i EFS ska våga vara modiga och låta Saltare och unga EFS:are sändas för att vara kyrka på nya sätt i Sverige. Jag vill ropa till alla i EFS – vi behöver föräldrar som går med, ber för, tror på och lyfter upp oss och säger, »försök igen!«.