Hallå där Johanna och Stefan

Salts och EFS årskonferens och årsmöte närmar sig och det är dags att planera in din närvaro i kalendern.

Den 5–8 maj 2016 möts vi i Södertälje under temat Älskad, Rustad, Sänd med betoning på Sänd. Budbäraren frågade Salts generalsekreterare och EFS missionsföreståndare hur du kan förbereda dig för inför möteshelgen?

Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare:
– Det är viktigt att tänka igenom vilka EFS-föreningen eller EFS-gruppen nominerar som ombud så att vi får en bra representation på årsmötet. Jag hoppas att nya EFS-sammanhang tar vara på möjligheten att skicka ombud. Bland ombuden ser jag gärna både fler ungdomar och fler nysvenskar för det skapar en bra mångfald och bygger ett EFS för framtiden. Sedan är det också viktigt att föreningen samtalar om frågor som kommer upp på årsmötet och på så vis förbereder sina ombud.

Johanna Björklund, generalsekreterare Salt:
– Jag hoppas att var och en ska be om en förväntan på konferensen. Jag längtar efter att visa unga vuxna, oavsett om de studerar, är småbarnsföräldrar eller mitt i karriären, att Salt och EFS är relevanta för deras liv och att det finns så mycket gott att hämta.

– Konferensens fokus är på Sänd, utifrån Älskad, Rustad, Sänd och jag tror att vi har en spännande konferens framför oss när vi får söka Guds ansikte, fundera kring vår kallelse och också sända varandra ut i världen. Min förhoppning är att vi under konferensen ska kunna erbjuda relevanta verktyg för det kristna lärjungaskapet oavsett hur livet ser ut eftersom de två måste få hänga ihop. Kort och gott – jag tror det kommer bli riktigt bra!