Årskonferensen – en glädjefest!

Drygt tusen förväntansfulla i alla åldrar samlades till EFS och Salts efterlängtade årskonferens Älskad, Rustad, Sänd. Årsmöten, gudstjänster seminarier, cafésamtal och härliga möten med gamla och nya vänner resulterade i en fullspäckad, inspirerande och givande konferens som detta år ägde rum i Umeå.

Det är med ett varmt hjärta, en inre rustning med många viktiga, andliga verktyg och ett stort mått av tacksamhet som vi blickar tillbaka till Kristi Himmelfärdshelgen då EFS och Salts årskonferens ägde rum. En stor anledning till detta är naturligtvis alla de volontärer och anställda från Salt och EFS i Västerbotten, som drog ett stort lass med bravur både inför och under konferensen.

Redan på torsdagseftermiddagen tjuv­startades konferensen i Carlskyrkan med ett internationellt fokus lett av EFS internationelle missionssekreterare Erik Johansson.

Flera internationella gäster och missionärer var på plats, såsom Yosief Araia, kyrkopresident för evangelisk lutherska kyrkan i Eritrea, Temesghen Berhane, generalsekreterare för evangelisk lutherska kyrkan i Eritrea, Deepa och Rajiv Choudhrie, läkare på Padhar sjukhus, Indien, Sirieli Pallangyo, administrativt ansvarig för Lutheran Mission Cooperation, Tanzania, Tumsifu David, chaufför och alltiallo för Lutheran Mission Cooperation, Tanzania, Peter Karlsson, EFS missionär i Arusha, Tanzania, Nora och Hannes Sandahl – EFS missionärer i
Makete, Tanzania och Axel Andersson, Salts volontär som varit i Burma och Anna­Helena Lindberg, som påbörjat EFS pionjärarbete i London.

I en fullsatt Carlskyrkan fick vi höra, genom dessa gäster och Erik Johansson, hur EFS internationella mission verkar. Missionärerna delade flera vittnesbörd och utmaningar de står inför.

Efter ett härligt uppstartsmöte inleddes torsdagskvällen i stora Exel Arena med Norrfjärdens blås och kör från Västerbotten. Luleå stifts biskop, Hans Stiglund, höll en uppmuntrande och mycket uppskattad predikan om att vara älskad, där han bland annat sa: ”Det handlar inte om att ge, det handlar om att ta emot”.

Vidare fortsatte kvällen med ett caféprogram, bland annat Café Mission Sverige som lyfte frågan: Hur ny kan kyrkan bli? Inspirerande exempel från Piteå och Rydaholm togs upp.

Kvällen avslutades med musik, både i Exel Arena där Vasakyrkans Big band och kören Messengers bjöd på en svängig musikupplevelse och i Umeå stads kyrka där en mässa med ljuvlig klassisk musik av Bach och Händel framfördes.

Fredagen inleddes med morgonmässa och bibelsamtal, för att vid niotiden gå över till ett strategiseminarium där EFS missionsföreståndare Stefan Holmström, internationelle missionssekreterare Erik Johansson, Tin Mörk, nationell missionssekreterare och Johannelunds rektor Tomas Nygren talade om EFS viktiga sidor och DNA. Stefan Holmström liknade EFS vid en segelbåt; ” Vi seglar inte ensamma. Vi är en del av Svenska kyrkan. EFS är som en skuta. Hanterbar storlek, hyfsat med människor, men det finns utrymme för fler.”

Han lyfte fram att EFS är 14 000 medlemmar och att det är över 50 000 som möter EFS-sammanhang regelbundet. ”Det är många som satsar för evangeliets skull. Tack!”, sa han och avslutade med: ”EFS mission är: Jesus Kristus – känd, trodd, älskad och efterföljd.  Vi är kallade till att fortsätta vittna om Jesus Kristus.”

Tin Mörk berättade om visionen för EFS i Sverige: ”Ett äppelträd kan ge frukt. Ett äppelträd kan också bilda nya äppelträd. Så vill vi jobba – genom ett växande och multiplicerande.” Hon tog bland annat lärandegemenskapen Tillväxt- och nyplanteringsakademin för ledargrupper, handledarträning och Växtkraft-dagar som exempel på vad EFS gör i Sverige.

Tin Mörk presenterade senare på förmiddagen Lucy Moore från Messy Church, som höll två välfyllda seminarier om historien bakom, samt visionen och nycklarna till, gudstjänstformen Messy Church. Lucy Moore bjöd in till ett samtal med seminariedeltagarna och talade både inspirerande och utmanande om hur vi kan bli bättre på att välkomna in hela familjer till en kyrka de känner sig hemma i. ”Tänk om en hel familj kan dela upplevelsen av Gud? Att växa i Gud, tillsammans!” sa hon. Vi fick bland annat se ett lyckat exempel från Rydaholms församling. Avslutningsvis skickade Lucy Moore med fyra ledord som är viktiga i Messy Church: Kristuscentrerat, kreativt, omhändertagande, firande och ålderslöst.

På fredagseftermiddagen fylldes Fridhemsskolan, kanske allra främst av barn och ungdomar, då Salt höll sitt årsmöte som avslutades i en stor glassfest för att fira Salts tio år som organisation. Ballonger, fika, glasstrutar, Skattens Gulliver och upptempo-musik var några av de inslag som höjde stämningen till tusen denna eftermiddag. Innan middagen hölls flera seminarier, där ett av de mest välfyllda var ”Samtalet kring äktenskapsfrågan”.  Här fick många komma till tals om ett ämne som diskuterats mycket, inte minst i Budbäraren, under det gångna året.

På ekonomiseminariet gjorde Annika W Gunnarsson en mer utförlig genomgång av EFS årsbokslut 2014 och vilka effekter de nya reglerna i K3 har på EFS redovisning. Sofie Siverman, som tar över insamlingsarbetet efter Martin Nilsson, redogjorde för EFS insamlingsstrategi.Jan-Erik Burén gästade från Swedbank  och informerade kort om fördelarna och enkelheten med Swish för föreningar.

Fredagens kvällsgudstjänst gick i Salts tecken. Innerlig lovsång och psalmsång leddes av Maria Smeds, utvecklingskonsulent i musikmission i EFS (som ledde musiken på samtliga gudstjänster). Generalsekreterare Johanna Björkman höll sedan en peppande och utmanande predikan om att våga öppna sitt hjärta, vara äkta och inte ge upp sin frimodighet. Att komma närmare varandra, visa sig svag inför sina trossyskon och berätta vad Gud gör i ens liv.

Den fullspäckade fredagen avslutades på topp med en gospelfylld kväll signerad Umeåbon Samuel Ljungblahd och de två härliga gospelkörerna Great Joy från Umeå och United från Skellefteå. Exel Arena fylldes snabbt till sista plats med en publik som hade svårt att sitta still till den medryckande musiken.

Lördagen tillägnades till stor del EFS årsmöte (läs mer om detta på sid 23). Flera berättade efteråt hur mycket de uppskattade den bön som hölls efter
lunchen tillsammans med Avtryck och Barnens konferens.

Kvällens gudstjänst som, liksom tidigare kvällar, leddes av de eminenta
mötesvärdarna Kristoffer Hedman och Paulina Hedman, inleddes med ett fantastiskt drama av Blå träffen-gruppen. Många blev även berörda av Johan Idesjö, sjöofficer på Försvarsmakten, som sedan delade vad Alpha hade betytt för honom och för att han skulle få en personlig tro.

Predikan hölls av EFS missionsföreståndare Stefan Holmström, som talade starkt och mycket berörande  om inre sekularisering och trons rustning. Gudstjänsten avslutades med bön och nattvard.

Lördagskvällen, som också var konferensens finalkväll, avslutades på bästa sätt med ett gediget konsertprogram framfört av den hyllade Blåsarfesten under ledning av Petter Sundkvist.

Vi fick fortsätta njuta av Blåsarfesten morgonen därpå, då de, tillsammans med Soul Children drog igång söndagsgudstjänsten. Det var en Skatten-gudstjänst som leddes av barn- och Skatten-konsulenten Nanne Näslund. Västerbottenprästen Johan Holmgren höll en kärnfull predikan i lekfull tappning om att bära frukt som består. Han gästades av Lasse Låda, som hade med frukt till alla barn. Skatten-gudstjänsten fortsatte sedan med inspel av Gulliver och Raffael och dansant musik av Soul Children-kören. Vi fick också vara med att sända ut och be för fyra prästkandidater, under ledning av Johannelunds rektor Tomas Nygren. EFS missionsföreståndare Stefan Holmström och Salts generalsekreterare Johanna Björkman avslutade årskonferensen med att framföra stora tack till samtliga medverkade, inte minst EFS Västerbotten.

Eftersmaken på årets konferens är tydlig: glädjefylld, inspirerande och fylld av en stor tacksamhet. Att få samlas och se att vi är många som delar tron och en gemensam vision är både stärkande och uppmuntrande. Tillsammans sänds vi nu ut runtom i Sverige och utanför landets gränser – rustade och uppfyllda för att göra ett gott verk i våra olika EFS och Salt-sammanhang.