Gudstillbedjan – i mötet med den levande

I början av Första Korinthierbrevet kan vi läsa att Gud är trofast, genom honom är vi kallade till gemenskap med hans son, Jesus Kristus. Hur dyrbart är det inte att få äga en levande relation med Herren Jesus. Att få del av hans tankar och visdom. Hans karaktär och hjärta. Hans kärlek. Hans barmhärtighet och nåd. Ingen vän är som Han.

Hans ömma blick når mig in i det innersta dit ingen annan kan se. Hans ord väcker mitt inre till det som jag alltid var skapad till, att tillbe just och enbart honom. Tron är min fasta grund – men också satan tror och bävar. Från begynnelsen då Jesus kom och gav sitt liv till hans sista dagar på jorden, då han talade till sina lärjungar om en plats dit han ska gå och förbereda för vår ankomst, handlar allt om en inbjudan till en levande gemenskap med honom själv. Denna relation börjar med ett »ja«, en förening av gudomlig kärlek som föder sann tillbedjan.

När jag 17 år gammal sa mitt ja till Jesus så blev jag född på nytt. I min korta vandring med Herren är det kanske detta som varit det stora med Gud i mitt liv, att tron på Jesus är långt mer än en religion bland andra. Han vill relation. Han är den Levande som gör allting nytt, han är vännen framför alla vänner, den förtrogne som känner och vet allt. Han har inte anseende till person. Han är syndarens vän som går dit ingen skulle gå.

Med utsträckta armar bär han vår missgärning och alla som var långt borta får nu komma nära. När ropet om fullbordan lämnar hans läppar måste satan vika och ingen behöver längre tillbe på avstånd. Vi blir en ny skapelse och får del av gudomlig natur. Vi blir ett med Jesus. Detta under ger oss tillträde rakt in i det allra heligaste, till Guds hjärta.

Det är denna relation som Jesus talar om med den skriftlärde Nikodemos när han frågar vad han måste göra för att få evigt liv. Han säger: Nikodemos, det räcker inte med att följa religiösa traditioner eller utöva andliga övningar för att äga det eviga livet – du måste bli förenad med mig, i en relation som är född från ovan genom nåd. Det nya livet.

Jesus säger: Jag har kommit för att ni ska ha liv. När detta liv kommer till oss blir Jesus vår Herre. Ingen kan säga Jesus är Herre utom genom den Helige Ande. I den nya födelsen öppnas våra ögon och vi förstår. Guds Ande intar vårt innersta och vi blir för evigt förenade med den Evige, den Levande.

Inget annat finns då att göra än att falla ner och tillbe honom som är ensam värdig vår tillbedjan. Jesus Kristus, vår Herre. »Så länge har jag varit hos er men ni har inte lärt känna mig« säger Jesus till sina lärjungar (Joh 14:7–14). Dessa ord går ut än i dag. Hör vi rösten som ropar? »Kom låt oss lära känna Herren. Kom låt oss falla ned och tillbe.«

Viola Grafström

Sångerska och låtskrivare