»Fri till tro« i Luleå

Med frågor som »hur hittar vi tillbaka till grundkällorna i vår tro?« samlades över femhundra deltagare i slutet av augusti till inspirationshelg. I fokus stod reformatorn Martin Luther.

Utifrån klassiska Luther-ord som »ordet allena«, »skriften allena« samt »tron allena« samlades stora delar av Luleå stift, EFS Norrbotten och EFS Västerbotten för att tillsammans fundera på hur vi är fria till tro. Helgen i Kulturens hus i Luleå fylldes och förgylldes av rundabordssamtal, konserter, teaterinslag, seminarier och föredrag – allt utifrån det jubileumsår av reformationen som just nu pågår.

Nya teser formulerades under helgens gång där många valde att ta tillfället i akt att uttrycka sina tankar. Bland annat uppmuntrades kyrkan att värna om det lokala på gräsrotsnivån och dess »kapillärverkan« som förser fler med näring och nya idéer.

Helgen avslutades med en mässa i Luleås domkyrka. Många medverkade, bland andra EFS Västerbottens avgående distriktsföreståndare Kristoffer Hedman som ledde gudstjänsten och biskop Hans Stiglund predikade om att »vi är bärare av hopp«.