Vad är det vi firar?

Jubileumsåret av reformationen har haft en mängd inslag, firanden och minnesdagar – men vad är det egentligen vi firar? Och är det värt att fira? Biskop emeritus Carl Axel Aurelius ger här sin tolkning av året i Luthers fotspår.

Vitalisering för det teologiska samtalet

Många ser den sista oktober som reformationsårets final, dagen då teserna sägs ha spikats upp. Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman gläds åt jubileets genomslagskraft. – Mycket viktigt har gjorts som i sin tur fått vitalisera det teologiska samtalet, säger han.

Nyöversättning av Confessio Augustana

Den Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, från år 1530 utgör en av den reformatoriska rörelsens centrala dokument och har även använts som en ekumenisk utgångspunkt. Johannelunds teologiska högskola låter nu översätta den historiska latinska textvarianten till modern svenska.

Inte bara 95 teser

Reformationsåret tog en särskild start i Lund i oktober 2016. Många samlades när Vatikanen och Lutherska världsförbundet, med Svenska kyrkan som värd, gemensamt bjöd in till gudstjänst. Biskop Johan Tyrberg gläds över ekumeniken. För Budbäraren berättar han om sin passion för den inre missionen och kristendomsundervisningens värde.