Från ord till handling

Du är så innerligt älskad av Jesus. Så är även varje människa i din omgivning.

Han söker varje människa för att befria, upprätta och förlåta, och varje människa behöver ta emot Jesus Kristus och det offer som han har gjort på korset.

De flesta människor i Sverige i dag vet inte om att de är älskade av Gud och att det finns försoning och hopp i Jesus Kristus. Om du har fått ta emot denna gåva är du också kallad att ge detta vidare.

Hur når vi Sverige med evangeliet? Ja, det är ju egentligen ganska enkelt: vi börjar dela Jesus där vi är. Enkelt, men så svårt för många av oss – däribland mig själv – och det finns mycket som kan hålla mig tillbaka.

Det kan till exempel handla om rädsla, likgiltighet, okunskap, att inte veta hur man ska uttrycka sig, dåliga exempel, lite eller obefintlig träning i hur man gör, dåligt självförtroende eller bekvämlighet. Vi har också en tendens att bygga gemenskaper där vi anställer folk som ska dela evangeliet, som ska agera andliga proffs, så att vi slipper. Men det är inte så vi läser att det ska gå till i Guds ord. Där kallar Jesus varje troende att gå ut med budskapet om nåd och försoning. När Jesus säger i Matteusevangeliet 28 att vi ska gå ut, så är det inte ett förslag utan en befallning och kallelse.

Sverige, vi behöver uppmuntra varandra, vi behöver be, vi behöver gå från ord till handling!

Vad skulle du göra om du inte var rädd? De allra flesta av oss styrs av rädsla och inte av tro. Skulle du våga börja ha den där bönestunden på jobbet? Bjuda in till Alphakursen? Fråga din kollega om du fick be för henne/honom? Skicka den där boken, eller meddelandet?

Ja, men så säger du: »Jag är en sådan där blyg person och vet inte vad jag ska göra.«

Min vän, det är helt okej, Gud älskar dig och han kallar dig och vill förvandla dig men tvingar dig aldrig. Om du är denna person så finns det något mycket viktigt du kan göra även om du är blyg och introvert: Be. Be för dem som vågar. Uppmuntra dem som går. Hindra dem inte, utan uppmuntra dem. Be för alla kreativa sätt att dela evangeliet. Be för byar, samhällen och städer. Sök upp ungdomsledare, evangelister, söndagsskoleledare, präster och berätta att du ber för dem.

Så vänner, förakta inga initiativ eller det lilla som görs för att få ut evangeliet. Våga ta risker och haka på de som brinner och längtar. Låt dig smittas av de heliga dårarna och be att den helige Ande får fylla dig varje dag. Låt din uppgift bli att uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra.

Till dig som går ut med evangeliet: Ge inte upp din frimodighet, ty den ska rikligen belönas. Vi är många som går, du är inte ensam.

Vi har ett öppet läge i Sverige i dag och till skillnad från många av våra trossyskon runt om i världen har vi religionsfrihet och får lov att dela evangeliet. Nöden är stor men möjligheterna är större! Vi tillhör en Gud som gör det omöjliga möjligt. Så låt oss gå från ord till handling!