Föreningen som satsar vidare

Som kristna och som kyrka har vi fått en gåva att förvalta och ge vidare. Detta uppdrag genomsyrar tydligt konferensen »Vidare«.

Gud vill använda oss som dem vi är. Tänk att få bli bemyndigad med det, att Gud bor i mig och jag får vara kyrka där jag är. Såsom jag är, berättar Rebecca Nordén, när hon funderar på vad konferensen »Vidare16« påmint henne om. Temat var »Allt vi är i dig« och Rebecca Nordén hade som uppgift att vara mötesledare under helgens samlingar:

– Det har varit jätteroligt! Mötesledarrollen är komplex, den handlar inte bara om att informera utan också leda samlingarna i bön och en viss riktning.

Konferensens betoning på den vardagsnära tron går inte att ta miste på. Inledningsvis besvarade pingstpastorn Magnus Persson bland annat frågan om livets mening med bilden av en reflex vars uppgift alltid är att reflektera ljuset och när den inte är vänd mot ljuskällan mister den sin funktion. Författaren Carl-Henric Jaktlund lyfte i sin undervisning olika nivåer av tro, att inte ständigt sträva efter att bli bättre som kristen. Att hitta tillbaka till den första kärleken och gemenskapen hos Gud var en del i det som EFS-prästen Marie-Louise Nilsson berörde.

– Jag tar med mig mycket av det talarna sagt. Att vi får vara dem vi är med de tankar vi bär på och Gud jobbar i mig utifrån det. Det handlar inte om att hela tiden förbättras, summerar Rebecca.

Visionen bakom »Vidare16« att som kyrka få ge vidare för att utrusta och uppmuntra den enskilde att dela sina gåvor vidare har präglat konferensens utformning. Under gudstjänsterna har många medverkat just utifrån sina gåvor och Rebecca medger:

– Vi är medvetna om att det kan kännas som en show men allt det vi gör vill vi göra för att presentera Jesus.

Det handlar om alltifrån genomtänkt ljussättning till härligt energiflödande dans-nummer, hängiven lovsång eller direktsänd storbild från barnens konferens. En del i att ge vidare av sina resurser har varit att sända dessa gudstjänster live och de finns även att ta del av i efterhand på efs-kyrkan.tv och efsplay.nu.