Flera nya Salt-föreningar

Under 2015 har inte mindre än nio nya föreningar bildats och anslutits till Salt. Det är en tydlig ökning jämfört med de senaste åren.

– Vi ser ett ökat intresse för Salt både inom Svenska kyrkan och inom Scoutvärlden, säger generalsekreterare Johanna Björkman.

Även via Soul Children och dess körer har nya Salt-före-ningar tillkommit, ett exempel är Torslanda Soul Children.
I Älmhult och Särna-Idre har svenskkyrkliga församlingar, utan EFS-förening, valt att ansluta sin barn- och ungdomsverksamhet till Salt.

Johanna konstaterar glatt:

– Det är förstås jätteroligt och blir för oss ett kvitto att det arbete vi gör har Guds rikes tillväxt som mål!