Fann dubbla skatter genom musiken

Genom blåsorkesterns gemenskap fann Börje Andersson både Gud och sin fru Maria.

Börje Andersson från Vidsel är en man som många känner. Han har under många år varit både ledare och deltagare i Norrfjärdens Blås. Han har dessutom lett andra orkestrar och körer, vid sidan av sitt jobb som musiklärare i bland annat Vidsel och Älvsbyn.

Numera har han skurit ner på sina yrkesmässiga uppdrag, men engagemanget och musikintresset är lika starkt än.

Börjes egen väg till en kristen gemenskap gick via blåsorkestern. Musik bygger gemenskap och sammanhang, anser han. Han träffade också sin fru Maria via blåset. Hon kom till orkestern i Norrfjärden å utbildningens vägnar och ljuv musik uppstod. Sedan dess har Börje och Maria gjort mycket tillsammans och de bildar ett bra team med starkt engagemang.

På 50-talet diskuterade man inom EFS hur man skulle kunna nå ut till den tidens ungdomar, framförallt unga pojkar. Blåsmusik sågs som hårdrock på den tiden och det var kämpigt att få det accepterat i bönhusen. Även om det ansågs vågat och mycket radikalt av många församlingsmedlemmar så köptes blåsinstrument in till föreningarna och ungdomarna började spela efter bästa förmåga.

Musiken lät kanske inte alltid vackert i början, men med tiden la det grunden till en brett förankrad blåstradition inom EFS. 

Detta har visat sig såväl på lokalplanet som genom de rikstäckande Blåsarfester som har anordnats genom åren. Börje har själv under många år arbetat med att arrangera Blåsarfesten och även suttit med i centrala musikutskottet. Han betonar den stora musikaliska bredd EFS rymmer som en av dess största styrkor. 

– EFS har länge varit känt för att vara högkvalitativa inom musik. Solosång, kör, arrangemang och komposition, alla sidor är viktiga och behöver belysas, säger Börje.

Men risken med detta, betonar han, är att vi idag är bortskämda med att det låter bra.

Ibland kanske det tar över syftet med vad vi gör. 

– Syftet måste alltid vara viktigare än verksamheten – att göra något av hjärtat är viktigare än ljudet som kommer ut! 

Börje bär på en dröm om mångfald inom rörelsen, att det viktiga arbete som utförs i alla olika sammanhang lyfts fram. 

– Du är viktig i Guds rike och en del i helheten, en viktig del med just ditt uttryckssätt. Vi får inte tappa bort det. 

Börje framhåller också den rikedom som finns i våra sånger och texter; att få dem förklarade och umgås med dem kan ge ett nytt djup i den andliga upplevelsen. För att fördjupas i tro kan vi inte bara få de ljuva upplevelserna. Vi behöver även de jobbiga och smärtsamma. Att få dela dem i sång och musik ger en förståelse och bygger länkar mellan människor. Det visar att det kristna livet går djupare än bara ett härligt möte. Det håller för hela livet!