»Det finns ett driv att nå människor«

Längtan att nå ut med evangeliet präglade EFS och Salts årsmöteskonferens.

Konferensen ägde rum under Kristi Himmelsfärdshelgen och samlade över 1000 personer.

– Det finns ett väldigt påtagligt driv i rörelsen att nå nya människor med evangeliet. Det har märkts i alla delar av programmet under helgen – inte minst under ett givande panelsamtal på fredagen, som fokuserade på hur vi ska nå den yngre generationen med budskapet om Guds kärlek, säger EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem.

Temat för konferensen var »växa i lärjungaskap – ni ska få kraft …« hämtat från Apostlagärningarna 1:8. Kerstin berättar att EFS vision »Människor och samhällen förvandlade av Jesus« har blivit extra tydlig under helgen. 

– Vi fortsätter gemensamt att sträcka oss mot den visionen. Det finns en längtan i rörelsen att bli rustad för att dela evangeliet i vardagen. Det handlar inte om att ta sig i kragen utan om att, som temat påminner oss om, få kraft för uppdraget, säger Kerstin.

Det fanns en stor uppslutningen till de programpunkter som lyfte internationell mission. Den nyligen hemkomna missionärsfamiljen Sandahl tackades av och den nya missionärsfamiljen Folkesten fick välkomnas. Erik Johansson, internationell missionssekreterare, delade visionen för hur arbetet ska bedrivas framöver. 

– Relationerna med systerkyrkor och partner i andra länder är så viktiga för vår rörelse. Vi är därför också extra glada över att våra vänner Lisa och Ashish Choudhrie från Padhar, Indien, kunde delta på konferensen. Deras arbete på Padhar sjukhus är föredömligt och inspirerande.

Mats Lindberg, distriktsföreståndare i EFS Västerbotten, gläds särskilt åt den stora responsen till förbön och bikt i samband med gudstjänsterna. 

– Vår bön för konferensen har varit att människor ska få växa i lärjungaskap, enskilt och tillsammans, och att vi alla ska utrustas så att fler får höra evangeliet. Precis som vi läser i Apostlagärningarna är det den helige Ande som kommer med kraften, och det predikades frimodigt av prästen Anahita Parsan på fredagskvällen, berättar Mats.

 

Lyckat årsmöte i hybridform

EFS har under flera år arbetat med hybridformer för sitt årsmöte. Att kombinera det digitala med det fysiska mötet innebär både möjligheter och utmaningar. En förhoppning har varit att involvera fler och nya ombud i samtal under årsmötet. 

– Det är av yttersta vikt att vi utvecklar de demokratiska processerna inom EFS när vi ska fortsätta vara en föreningsrörelse. Därför hade vi i år satt fem ledord för planeringen av årsmötet: delaktighet, levande, nyskapande, professionellt och vänligt. De svar vi nu fått in på utvärderingen av årsmötet visar att vi nådde långt i vårt mål av att vänligt bemöta alla engagerade i mötet. Det är mycket glädjande! Nu får styrelsen utvärdera hur vi ska jobba framåt, säger Markus Holmström, EFS IT- och fastighetschef som arbetat med planeringen av årsmötet.

Av de 294 ombuden som var registrerade deltog flera digitalt. På plats i Umeå energi arena fanns personal på plats för dem som ville ha hjälp när omröstningarna skulle genomföras.

– Även om tröskeln på ett sätt är hög med det tekniska, har vi velat fortsätta att utveckla möjligheterna att vara med från hela landet och öka förutsättningarna för delaktighet i årsmötet, berättar Markus Holmström.