EFS väg framåt

Under årskonferensen i maj kommer missionsföreståndare Kerstin Oderhem att presentera EFS vision och strategi.
– Rörelsen är ingenting annat än vi tillsammans, säger hon.

Kerstin Oderhem är förväntansfull inför sin första årskonferens som missionsföreståndare. Hon ser det som en möjlighet till spännande människomöten och att sätta riktning för framtiden.

– Sedan jag började som missionsföreståndare är en av de vanligaste frågorna jag får »kan du inte komma till vår förening och prata om EFS vision?«, säger Kerstin.

Under förra årsmötet nämndes det att EFS styrelse tillsatt en arbetsgrupp för att se över och förtydliga EFS vision och strategi.

– Beroende på sammanhang har man fått olika svar om vad EFS vision är. Det finns flera olika uttryck och inte en gemensam formulering, säger Kerstin.

Under det senaste året har ett intensivt arbete gjorts där gruppen sett över tidigare formuleringar, bearbetat innehållet och förankrat arbetet i styrelsen och ledningsgruppen. Alla anställda i landet har också haft möjlighet att uttala sig angående vilka områden som behöver särskilt fokus.

– Jag tror att rörelsen längtar efter att höra hur vi vill formulera visionen men också hur vi vill prioritera uppgifter. Vi behöver ge visionen en gemensam språkdräkt och formulera den för den här tiden, säger hon.

Kerstin är noga med att poängtera att det inte är en ny vision som kommer att presenteras. Det handlar snarare om att tydliggöra en existerande vision genom gemensamma formuleringar. Arbetsgruppen har utgått från det som redan lever och frodas i EFS i dag, men också hämtat inspiration och lärdomar från vad Gud gör i andra länder och systerkyrkor.

– Vi kommer att presentera vår prioritering i den här tiden med visionen i fokus. Vad är vår vision, hur formulerar vi den i dag, och varför vi har valt den visionsformulering som vi gjort, säger Kerstin.

Kerstin är upprymd och sprudlande när hon berättar om EFS framtid, men hennes ton får ett större allvar när hon understryker att drivkraften inte är allting vi ska göra. Hennes önskan är att visionen inte ska landa i prestationskrav, och hon betonar att EFS vision inte är någon annan än Guds sändning till den här världen.

– Det börjar i att Gud skapade världen och sände sin son. Vi är en del i Guds sändning till världen, men grunden är att jag är Guds barn. Inom EFS brukar vi tala om att det inte är kyrkan som har en mission i världen, utan missionens Gud som har en kyrka i världen, säger hon.

Konferensens tema är »Bryt ny mark« och Kerstins förhoppning är att deltagarna kommer att få inspiration kring hur de kan bryta ny mark i sina egna liv. Hon förklarar det utifrån en liknelse där vi är jordbrukare. Samtidigt som vi gläds och jobbar med vår nuvarande åker behöver vi lyfta blicken för att kunna bryta ny mark, sträcka oss vidare och se att Gud vill göra mer.

– Rörelsen är ingenting annat än vi tillsammans. Det är inte jag som missionsföreståndare som bryter ny mark, det är inte på kansliet i Uppsala, utan alla vi tillsammans som går. Vi går i att vi tror och fått uppleva hur underbar Jesus är och vill att det ska få påverka vår värld. Jag hoppas vi åker hem från årskonferensen och känner oss burna av EFS gemensamma vision, säger Kerstin.