Ny utbildningskanal åt en förlorad generation

Målsättningen att »Sat-7 Academy vill erbjuda en plattform för att ställa frågor som inte annars ställs. Vi kan diskutera, öka medvetenhet och lära ut alla ’varför’ i livet.« är central. Nicoletta Michael arbetar på Sat-7:s kontor på Cypern och är en av grundarna till tevestationens senaste satsning, Academy. Kanalen som lanserades i september 2017 sänder program dygnet runt via internet och satellit och riktar sig till barn, föräldrar och lärare.

Satsningen är en respons på den enorma utmaningen som regionen Mellanöstern och Nordafrika (MENA) står inför med en förlorad generation som växer upp i konflikt och våld med utebliven utbildning och arbetslöshet som följd.

– Om vi inte investerar i dessa barns liv, kommer någon annan att göra det, säger Nicoletta.

Det holistiska initiativet har hittills saknats i MENA-
regionen, och det finns ett stort behov av god utbildning. Sat-7 Academy tar ett helhetsgrepp om människors hälsa, utbildning och sociala utveckling för att rusta den unga generationen att bygga ett bättre samhälle.

Sat-7 Academy

  • 12,3 miljoner arabiska barn går inte i skolan. 4 miljoner barn i Syrien och 1,4 miljoner barn på flykt från Syrien går inte i skolan.
  • Genom program med olika karaktär, såsom undervisning, diskussionsforum, rollspel med mera, ges utbildning i ämnen som hälsa och social utveckling.
  • Seminarier för föräldrar och lärare erbjuds på ett lärocenter i Libanon för att utveckla ett barnfokuserat lärande.
  • Sat-7 når i dag 500 miljoner människor via satellit och internet. De arabiska kanalerna sågs av 21,5 miljoner tittare i MENA-
    regionen 2016.
  • Sat-7 har fem kanaler på tre språk (arabisk, farsi, turkiska) och sänder dygnet runt, veckans alla dagar, i MENA och 50 länder i Europa.
  • 1,3 miljoner barn tittade senaste året i MENA på Sat-7 KIDS som är en barnkanal på arabiska med bland annat ett utbildningsprogram, som är föregångaren till Sat-7 Academy.