Inspirerar, utrustar och utmanar

Bibelseminarium Göteborg vill vara en bibelförankrad utbildning som tar Andens gåvor på allvar och där relationen till Jesus står i centrum.

EFS i Västsverige står tillsammans med Evangeliska Brödraförsamlingen (EBF) i Göteborg och Hjälmareds folkhögskola i startgroparna för Bibelseminarium Göteborg. Det här är en kurs för alla som längtar efter fördjupad relation till Jesus och bibelordet. Intentionen är att deltagarna ska få växa i lärjungaskap och upptäcka mer av det kristna livet tillsammans med andra. Vi skapar också en gemensam bönerytm genom att starta dagarna med morgonbön eller mässa. Tillbedjan och bön får en självklar plats, liksom förväntan på Guds närvaro genom den Helige Ande. Denna kurs vill så in en medvetenhet om Guds närvaro i vardagen, genom hela livet, samt att den naturliga konsekvensen av det är mission.

Upplägget är studiemedelsberättigande helfartsstudier, tillsammans med praktiska moment. Allmänheten bjuds också in att delta i öppna föreläsningar dagtid, inspirationskvällar samt temaveckor.

Bibelseminarium Göteborg har sin bas i EBF:s lokaler på Kungsgatan 45, granne med Domkyrkan och mitt i Göteborgs centrum. EBF härstammar direkt ur den herrnhutiska väckelsen, som haft en viktig del i C-O Rosenius trosliv och har en tydlig historisk koppling till EFS. Båda organisationerna ser sig som missionsrörelser, genom att verka inom Svenska kyrkan, mellan samfundsgränser och i den världsvida missionen. Tillsammans med Hjälmared folkhögskola, som varit en viktig del av EFS mission i Västsverige sedan 50-talet, får kursen också en stabil förankring i det ständigt aktuella uppdraget att forma lärjungar.

Förhoppningen är också att Bibelseminariet ska kunna möta de lokala församlingarnas behov, där det finns en hunger och längtan efter att få gå på djupet med Bibeln och låta relationen till Gud finnas med i livets alla områden.