EFS identitet

I dagens samhälle är frågor om identitet viktiga. Det krävs inte särskilt mycket läsande eller lyssnande för att upptäcka hur identitetsfrågor spelar en stor, för att inte säga avgörande, roll för människor i vår tid.

Utan hjälp men inte utan hopp

Att det kristna hoppet är en mäktig sak kan vi väl ibland ana oss till. Ändå får orden om hopp en alldeles särskild innebörd när fader Emanuel Youkhana från Österns assyriska kyrka uttalar dem: »Vi är möjligen utan hjälp, men vi är ingalunda utan hopp.«