Bildreportage: Goda nyheter för Somalia

Den humanitära organisationen Warsan förändrar människors liv i de somaliska byarna Balli Mataan och Balli Issa. Sedan 2017 har EFS samverkat med välgörenhetsorganisationen och sett projekten växa.

Hemma hos Tranefeldts

EFS-missionärerna Sophia och Elias Tranefeldt har bott i Addis Abeba i fem år. När Budbäraren träffar paret berättar de om att komma den lidande kyrkan nära och om tendensen i att försköna den afrikanska kristenheten på bekostnad av den svenska.

I kölvattnet av Corona

Budbäraren har kontaktat EFS samarbets­organisationer som kommenterade samhällets beredskap för viruset i respektive land.

Bildreportage: Kerstin Oderhem i Indien

EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem är nyligen hemkommen från sin första resa till Indien, där hon besökte ett flertal platser, församlingar och hem med kopplingar till EFS. Här berättar hon om sina intryck.