Lille Lutz

Redan som liten pojke pratade Greve Nicolaus Ludwig von Zinzendorf ofta med Gud. Han fick uppleva många häftiga bönesvar.

Fridas kärlek till världen

Som missionär har Frida Thornell fått jobba nära sitt hjärtas längtan – att de som ännu inte hört om Jesus ska få lära känna honom.

Oscar Ahnfelt

Du har kanske sett tv-programmet Talang. Om Oscar Ahnfelt hade varit med i Talang hade han imponerat med sin egengjorda gitarr.

»Ndugu« – någon att lita på

I Tanzania pratas språket swahili och syskon heter »ndugu« på swahili. Ndugu kan också vara någon annan i din närhet som bryr sig om dig och som du bryr dig om.