Skatten i arvet

Med över nio miljoner medlemmar är Mekane Yesuskyrkan i Etiopien den största lutherska kyrkan i världen. Samtidigt vittnar församlingsmedlemmar från dotterkyrkan i Skärholmen – om än mindre i storlek – att kyrkan har betytt hela världen för dem.

S:ta Clara satsar på mentorer

Genom åren har S:ta Clara kyrka i centrala Stockholm tagit emot över 1 000 studiebesök från olika kyrkor. Nu vill de stötta Sveriges kyrkor lokalt genom att erbjuda mentorskap.

Lötenkören i Liverpool

När det blev tal om en körresa för Löten­kören i Uppsala väcktes tankarna på Liverpool. Representanter från EFS kansli hade besökt den tidigare sjömans­kyrkan och det fanns intresse för fortsatt kontakt med EFS.