I försoningens tjänst

EFS Nord Sápmi är EFS nyaste grupp som verkar uppe i nordligaste Sverige, Kiruna kommun. Prästen Maria Smeds flyttade dit i november 2019 för att stötta pionjärarbetet.

Vasakyrkan blickar framåt

EFS-föreningen Vasakyrkan i Umeå ska egentligen ha två präster i tjänst. Men i dagsläget har de ingen. Trots vissa utmaningar är ordföranden Peo Einemo optimistisk inför Vasakyrkans framtid.

Hopp för Helsingborg

Budbäraren har besökt EFS-kyrkan i Helsingborg för att prata med Daniel Svensson och Anna Sköld om långsiktigt förtroende, brokiga Alphagrupper och frukterna av en helg med Sebastian Stakset.