Unika Roseniusbrev till en skollärare

Nyligen upphittade vi brev daterade i slutet av 1800-talet som var adresserade till en skollärare och kantor, skrivna av flera viktiga väckelsegestalter. Här öppnar vi upp fem av dem, vars avsändare stavas Carl Olof Rosenius.

Lina Sandells privata brev

I genomsnitt ett brev i månaden i 29 år – över 300 stycken. Lina Sandell skrev dem till vännen Augusta Almqvist, som sparade dem. Gösta Imberg har tagit del av breven och läser om den dotter som föddes död, det intensiva arbetet på EFS och sorgen efter Carl Olof Rosenius bortgång

Arkivet för missionen vidare – nu i Indien

Det pågående arkivprojektet engagerar många. Flertalet volontärer gör ovärderliga insatser, ett arbete som ger gott resultat. Pastor Nirmal Soren, i Chhindwara, Indien, som fått del av EFS missionshistoria återanvänder metoderna i dag.

EFS jultidningars flykt över Sverige

Genom åren har EFS haft många jultidningar. Många är de kolportörer och predikanter som gått från hus till hus i stad och byar för att sälja tidningarna. De såldes också vid stugmöten, gudstjänster och skördefester. Och de fanns för olika åldrar.

Den brevskrivande missionären

I en låda på Johannelunds teologiska högskola återfanns förra våren några sedan länge efterlysta protokollsböcker som lånats till EFS jubileumskonferens 1956 – men som sedan inte åter­lämnats. I samma låda fanns en liten dagbok utan författare som väckte intresse.

Nidskrift om EFS

Nidskrifter är skrifter som på olika sätt inte bara talar illa om någon eller något, utan direkt är satiriska, misstolkande och smädande. LarsOlov Eriksson har dykt in i en sådan från arkivet, där den anonyme författaren hävdar att EFS är en sekt.