Vem är missionär?

Gud sände i kärlek Jesus för att rädda världen.
Det är samma kärlek som sänder ut alla kristna
att vara missionärer, skriver Tomas Nygren.

Godhetens bedrägliga valuta

Den sympatiska godhetens budskap med sina goda råd ska vi inte förväxla med evangelium. Evangeliet öppnar himlen för syndare, för dig och för mig, skriver Tomas Nygren.

Pröva allt – behåll det goda

Om vi tränar oss att pröva saker och ting – vare sig det gäller förkunnelse, profetior och andra karismatiska uttryck eller annat som sker i kristna gemenskaper – ger det oss en stor frihet att vara öppna utan att vara naiva, skriver Tomas Nygren.

Ett gudsmöte här och nu

Att mötet med Gud sker »någon annanstans« tycks vara en återkommande tanke både i våra egna liv och i kyrkan. Det är dags att ta »här och nu«-teologin på allvar, menar Tomas Nygren.

Rättfärdighet genom evangelium

Vi söker alla efter rättfärdighet, oavsett Gudstro eller livsstil. Men de saker vi använder för att dölja våra brister har alltid sina begränsningar, skriver Tomas Nygren. Den sanna rättfärdigheten och befrielsen finns endast i Kristus.