Sekt, släkt och kyrka

Som kyrka och kristen gemenskap är vi kallade till nära relationer. Vi är kallade att vara familj – något som är oerhört utmanande i en individualistisk tid, skriver Tomas Nygren.

Rädsla och gudsfruktan

Det finns en syndens gudsfruktan som innebär rädsla i mötet med en helig Gud. Men det finns också en gudsfruktan som innebär en trygghet som tränger undan rädsla, skriver Tomas Nygren.

EFS – pietistiskt, herrnhutiskt eller lutherskt?

Det finns ett fel med rubriken som vi återkommer till. Rubrikens fråga är dock inte alldeles ovanlig från teologiskt utbildade betraktare av EFS. Ofta ställs frågan med en viss oro för att EFS fortfarande ska vara pietistiskt, skriver Tomas Nygren.

Hur blir jag en bättre människa?

Helgelsen byggs med samma material som frälsningen: Det är evangelium om vad Jesus gjort som för­ändrar våra hjärtan. Det är detta som föder goda gärningar som våra medmänniskor behöver, skriver Tomas Nygren.

När politiken blir religion

Det kristna budskapet är inte en ideologi eller ett system som ska tvingas på andra. Det är ett budskap om nåd, förlåtelse och upprättelse att dela, skriver Tomas Nygren.

»Gud-inuti-ismens« utmaning

Vi behöver Ordet och sakramenten, bekännelserna och kyrkan som gemenskap där vi får förmana varandra. Gud kommer utifrån och in i våra liv – inte tvärt om, skriver Tomas Nygren.