Är yttersta tiden nu?

Lever vi i den yttersta tiden? Och vilka tecken kan vi i så fall se på det? Teologen LarsOlov Eriksson skriver om hur vi kan se på de texter i Bibeln som talar om tidens slut.

Döden på armlängds avstånd

Vi lever i en kultur som skyr döden. Så hur kan vi som kristna ställa oss till livets slut? Tomas Nygren skriver om kryonisk förvaring, döden och uppståndelsen.

Kollektiv tro

Är tron enbart personlig? Tomas Nygren skriver om förhållandet mellan den individuella och den kollektiva kristna tron.

När våldsspiralerna snurrar

Våld och hämnd är ett ständigt tema i mänsklighetens historia, men extra aktuellt både i Sverige och världen just nu. Tomas Nygren skriver om vår kallelse som kristna mitt i detta.

Ondskans problem

Varför händer så mycket hemskt i världen om ondska inte existerar? Tomas Nygren skriver om ondskans problem i en sekulär värld – och hur vi som kristna värjer oss för att se oss som syndare.

Svagheten som styrka

Att kraften är störst i svagheten går som en röd tråd genom den kristna historien. Men ger det inte upphov till en osund svaghetskult? Tomas Nygren skriver om hur vi kan skilja på självförakt, högmod och sann ödmjukhet.

Hur uppstår väckelse?

I februari 2023 fick ett meto­distiskt universitet i USA vara med om en väckelse. Tomas Nygren ställer sig frågorna: Vad hände egentligen? Och vad kan vi göra för att något liknande skulle kunna ske här?