Recension: Om Bibelns auktoritet

Bibeln i funktion: om kanon, kyrka och tradition
Tomas Bokedal (BV-förlag och Församlingsförlaget, 2018)

Bibelns syn på sig själv
Peter Olsen (BV-förlag, 2018)

Recension: »Gud: Återkomsten«

Sekularisering såg länge ut att vara en oundviklig konsekvens av modernitet, men inte längre. Teologen Joel Halldorf vill guida oss till det nya postsekulära samhället som kännetecknas av pluralism och religioners plats i offentligheten.