»Ndugu« – någon att lita på

I Tanzania pratas språket swahili och syskon heter »ndugu« på swahili. Ndugu kan också vara någon annan i din närhet som bryr sig om dig och som du bryr dig om.