Resan som gav nya perspektiv

Utbildning är nyckeln till frihet och demokrati. Det är Judith övertygad om.

Judith Enger är 18 år och går tredje året på Samhällsprogrammet på Alströmergymnasiet i Alingsås. I höstas följde hon med på Salts resa för barnledare till Tanzania. Inför resan väcktes idéen om att i sitt gymnasiearbete studera skillnader mellan barns skolgång i Tanzania och Sverige.

– Det finns så mycket skillnader mellan skolan, men också många likheter. Man tror lätt att de människor som lever på andra sidan världen är helt annorlunda i jämförelse med oss. Men så är inte fallet. De barn jag samtalade med i Tanzania påminde mycket om barnen här i Sverige. De har samma drömmar och livsglädje, fastän deras liv och vardag ser helt annorlunda ut, säger Judith.

Barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till avgiftsfri grundskola.

– Dock får föräldrarna fortfarande stå för allt material i skolan, uniform och skolmat, berättar Judith.

I Tanzania finns det flera anledningar till varför barn hindras från att gå i skolan.

– Det kan bland annat vara att man måste hjälpa till hemma och arbeta, att barnen är sjuka, att de får ta hand om andra som är sjuka, avståndet till skolan eller ekonomiska skäl. Många unga flickor slutar också skolan för tidigt om de blir gravida.

I Sverige hindras barn också från att gå till skolan och många upplever otrygghet i skolan.

– Det är viktigt att ett svenskt skolbarn känner sig tryggt och accepterat i skolan, vilket man gör om man har lite vänner att umgås med och om läraren bemöter alla barn lika.

En sak som utmärkte de tanzaniska barnen i Judiths frågor till dem om skolan var synen på framtiden.

– De tanzaniska barnen hade tydliga mål och drömmar. Den ena ville bli pilot, den andra sjuksköterska. Barnen jag intervjuade i Sverige var lite mer osäkra på sin framtid, de ville i stället bli fotbollsproffs, dansare eller bagare. Därför känns det som att de tanzaniska skolbarnen tänker mer på sin framtid och utbildning än vad de svenska skolbarnen gör, då de svenska barnen tar utbildning och skolan mer för givet. Jag skulle vilja berätta för de svenska skolbarnen att de är priviligierade som får gå i skola helt gratis. De har också större påverkan på skolan.

Utbildning är nyckeln till frihet och demokrati. Utbildning förebygger även missförstånd, oroligheter och fattigdom, det har Judiths studier av barns skolgång övertygat henne om. Att få gå i skolan är en fantastisk möjlighet och varje barn som har möjlighet till det kommer få en bra start i livet, säger Judith.

– Genom att lära sig läsa och skriva kommer många dörrar att öppnas och du vågar drömma om framtiden.