Recension: Hopp för Sverige

Hopp för Sverige – ett reformatoriskt manifest
Flera författare (Sjöbergs Förlag, 2018)

Recension. Hur ska svensk kristenhet ta sig an våra samhällsutmaningar? Hur ska kristna förhålla sig till komplexa och viktiga frågor som migration, religiös mångfald, människovärdet, rättsväsendet och teknikens utveckling? I Hopp för Sverige presenterar en arbetsgrupp av sjutton personer ett förslag på reformatoriskt mani­fest för svensk kristenhet.

I boken presenteras tio frontlinjer som författarna menar är särskilt angelägna och där de menar att kontrasten mellan samtiden och ett kristet realistiskt visionärt synsätt är stor. Dessa analyser är vanligtvis skarpa och sker utan omskrivningar. Förslagen på vägar framåt i dessa argumenterade texter är både konkreta och visionära. Vad man håller med om eller ifrågasätter avgörs troligtvis av ens egen teologi.

Ett kapitel jag särskilt välkomnar är det om den kristna tron och arbetslivet. Här förs de två sfärerna som så ofta hålls separata samman, genom att tjäna samhället tjänar vi också Gud och vice versa. Kristna har allt för ofta levt ett dubbelliv, ett i kyrkan och ett i samhället. Här ges förslag på hur en förening av de båda kan se ut. En fråga jag dock saknar är vad arbetslivet och arbetslinjen gör med oss, hur lätt det är att arbetet formar oss mer än tron formar arbetet. Jag tror att det finns många kristna som låtit arbetet forma tron mer än de låtit tron forma arbetslivet.

Ytterligare en fråga som väcks vid läsning är genom vems mandat manifestet slås fast. Arbetsgruppen består av representanter från Sverige­bönen, SEA, Clapham­insitutet, OAS och flera andra välkända sammanhang. Dock saknas samfundsledare och en bredd av församlingar. När ett manifest presenteras, som sägs vilja staka ut vägar för svensk kristenhet, torde det vara rimligt att försöka låta så många samfund som möjligt stå bakom det som skrivs.

Boken är, trots de invändningar som kan göras, ett välkommet bidrag. Svensk kristenhet skulle behöva bli bättre på att be och arbeta, att analysera och ge alternativ. Genom Hopp för Sverige kan ett samtal påbörjas i våra gemenskaper och församlingar. Boken kan också bli en nödvändig påminnelse om att ta ansvar för ens omgivning, så att kampen för det goda inte enbart sker på en global nivå, utan också sker i våra vardagsrelationer och i vårt närområde.