Vi måste sluta fokusera på oss själva

Talarens ord tog tag i mig: »När vi överlåter oss till att hjälpa andra så finner vi, mirakulöst nog, lycka, hälsa och glädje i våra egna liv«.

För några veckor sedan var jag i London. Kyrkan Holy Trinity Bromton, som bland annat ligger bakom Alpha-konceptet, bjöd in till en ledarskapskonferens med temat »Att leda med kärlek«. Konferensen är på många sätt unik då ledare från både kyrka och näringsliv, från världens alla hörn och kyrkofamiljer, samlas med en generös inställning till att vi alla tror på Jesus och vi alla kan växa som ledare. Talarlistan var gedigen och varierad, men det som hänger kvar mest i mitt sinne var intervjuerna med Simon Sinek, som bland annat levererade ovanstående citat.

Visst är vi oerhört fokuserade på oss själva? Världen handlar om vad jag ska göra, hur jag ska förverkliga mig och hur jag ska hitta mitt livs kärlek. I kyrkan handlar det om vilken gudstjänsttid och form som passar mig, vad jag vill göra i kyrkan och hur andra kan hjälpa mig att växa som kristen. Ack, så fel fokuset ligger.

Kyrkan finns inte för min skull. EFS startade inte utlandsmission för medlemmarnas skull. Det som driver oss till mission är nöden för att alla andra ska få upptäcka det Jesus har gjort för oss på korset. Jag finns till för kyrkan och dess uppdrag.

I barnverksamheten tycker jag ändå att vi i kyrkan oftast fått detta rätt. Jag känner inga barnledare som är det för sin egen skull. Man är där för barnen och allt det sedan ger till mig är en välsignelse. Och vilken välsignelse det kan vara! Det vittnar så många SKATTEN-ledare och scoutledare om.

Precis detta menade Simon Sinek. Bokhandlarnas växande antal hyllmetrar med självhjälpsböcker är en paradox. Om det skulle hjälpa att hjälpa sig själv borde efterfrågan på sådana böcker minska och inte öka. Istället borde vi fokusera på hur vi kan hjälpa andra. Så jag vill fråga: Vilken gudstjänstform och musik passar dig? Hur kan jag hjälpa dig att växa som kristen?

Ser jag på mitt liv är det bara när jag lyckats ställa frågorna på det sättet som jag också själv känt mening. Det är när jag lyckas förstå vad Gud gör och hur jag kan vara ett led i det, som glädjen i att tjäna Honom finns. Men ack, så ofta jag misslyckas. Min bön för sommaren är att jag ska lära mig. Lära mig att börja be: »Vad ska du göra i dag, Jesus? Hur vill du använda mig i det?«.

PS. Hela Simons föredrag och många fler finns att se på alpha.org/lc/talks 

Markus Holmström

vik. generalsekreterare Salt