Svenska kyrkan satsar på ny missionstjänst

Bildkonstnären, satirikern och prästen Kent Wisti har fått förtroendet att bli den första stiftsadjunkten för mission. Utifrån Lunds stift arbetar han för att hitta nya vägar för mission.

– Det handlar delvis om mission bland de människor som är medlemmar i Svenska kyrkan och tycker om kyrkans värderingar, som kanske till och med har en tro, men inte är delaktiga i sitt lokala sammanhang, säger Kent.

Han är medveten om att mission är ett laddat begrepp och tror att det har att göra med vårt koloniala arv där vi försökte göra människor lika oss.

– Mission handlar ju om att vara sänd av Gud, om Guds mission. Det är sändningen i sig som är ärendet och missionen handlar inte så mycket om att förändra, som att förändras.

Han är fascinerad över EFS och tycker att det engagemang som finns där behöver smitta av sig.